Vragen rondom PFAS in consumenten eieren

Op dit moment zijn er veel vragen omtrent PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) in eieren van eigen kippen. Het blijkt namelijk dat er te veel PFAS in deze eieren kan zitten. Echter is er nog veel onduidelijk over dit onderwerp.

Op verschillende plekken in Nederland zijn eieren onderzocht en de verschillen in de gevonden PFAS-waarden in de eieren van particulieren zijn groot. Op sommige locaties waren er lage gehalten en op andere locaties juist hoge waarden. Als je eieren vaak en voor langere tijd eet kan het schadelijk zijn voor je gezondheid. Vandaar dat de zorgen natuurlijk terecht zijn.
Nu komen er veel vragen bij ons binnen omtrent het voer van de kippen omdat dit als mogelijk oorzaak aangewezen wordt voor het vinden van PFAS in de eieren. Overigens is er tot nu toe geen enkele aanwijzing dat het voer de oorzaak kan zijn.

Wij onderzoeken onze grondstoffen niet op PFAS en op dit moment zien wij hier ook geen reden toe. HAVENS levert namelijk ook veel pluimveevoeders aan de intensieve sector, waarbij nagenoeg dezelfde grondstoffen gebruikt worden. Deze eieren worden in de winkel verkocht en uit onderzoek is naar voren gekomen dat deze eieren geen hoge waarden van PFAS bevatten en dus veilig gegeten kunnen worden. Door de ophokplicht die al langere tijd van kracht is komen ook de kippen die vrije uitloop eieren leggen nauwelijks buiten. Dit kan een verklaring zijn dat de grond mogelijk de bron van besmetting is, echter zijn hier op dit moment geen harde bewijzen voor. Het voedingscentrum adviseert in ieder geval om bij twijfel te kiezen voor eieren die in de supermarkt verkocht worden.

Een logischere verklaring is dat de verontreiniging uit de grond of het drinkwater komt. Kippen scharrelen graag rond en pikken regelmatig in de grond als ze opzoek naar voedsel zijn. Dit zou ook de verklaring zijn waarom er op sommige locaties veel meer PFAS in de eieren terug is gevonden t.o.v. andere locaties in Nederland. Voor meer informatie over PFAS in jouw omgeving is het raadzaam om contact op te nemen met de GGD in je regio.
Wil je meer informatie over PFAS ga dan naar de website van het RIVM: http://www.rivm.nl/pfas/vraag-antwoord